آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور ارمنستان

تور ارمنستان

اعتبار پکیج: 1398/04/17

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
TATEV APARTMENTS
سه ستاره
۲٫۵۹۰٫۰۰۰ ۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ۲٫۰۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
BAXOS
سه ستاره
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Nork Residence
سه ستاره
۲٫۸۹۰٫۰۰۰ ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
ALBA
سه ستاره
۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۳٫۸۹۰٫۰۰۰ ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Shirak Hotel
سه ستاره
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Regineh Hotel
سه ستاره
۳٫۰۹۰٫۰۰۰ ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Silachi Hotel
سه ستاره
۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
MINOTEL BARSAM SUITES
چهار ستاره
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Royal Plaza Hotel
چهار ستاره
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Metropol Armenia Hotel
چهار ستاره
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Diamond House Yerevan Hotel
چهار ستاره
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Aquatek
چهار ستاره
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Hrazdan
سه ستاره
۳٫۵۹۰٫۰۰۰ ۴٫۴۹۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
AVIATRANS
چهار ستاره
۳٫۶۹۰٫۰۰۰ ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Ararat
چهار ستاره
۳٫۶۹۰٫۰۰۰ ۴٫۹۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Imperial Palace
چهار ستاره
۳٫۶۹۰٫۰۰۰ ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Ani Plaza Hotel
چهار ستاره
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ -۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Ani Plaza
چهار ستاره
۳٫۹۹۰٫۰۰۰ ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Hyatt Place Yerevan Hotel
چهار ستاره
۴٫۱۹۰٫۰۰۰ ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Tufenkian Historic
چهار ستاره
۴٫۳۹۰٫۰۰۰ ۵٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Multi Grand Pharaon
پنج ستاره
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ ۵٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
National
پنج ستاره
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ ۷٫۲۹۰٫۰۰۰ ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Royal Tulip Grand Yerevan Hotel
پنج ستاره
۵٫۲۹۰٫۰۰۰ ۷٫۱۹۰٫۰۰۰ ۲٫۶۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰
Armenia Marriott Hotel Yerevan
چهار ستاره
۵٫۷۹۰٫۰۰۰ ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۰٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است