آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور بالی

تور بالی – اندونزی – 7 شب و 8 روز

اعتبار پکیج: 1398/06/18

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
SPAZZIO BALI
چهار ستاره
۹٫۰۴۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷٫۷۶۰٫۰۰۰
AMARIS
چهار ستاره
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۷۰٫۰۰۰ ۹٫۰۳۰٫۰۰۰ ۷٫۸۶۰٫۰۰۰
BAKUNG BEACH RESORT ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ۸٫۷۷۰٫۰۰۰ ۷٫۸۱۰٫۰۰۰
White Rose Kuta Resort ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ ۹٫۱۴۰٫۰۰۰ ۷٫۹۹۰٫۰۰۰
BEDROCK
چهار ستاره
۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۱۴۰٫۰۰۰ ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸٫۵۵۰٫۰۰۰
VASANTI KUTA BALII ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۵۰٫۰۰۰ ۹٫۷۲۰٫۰۰۰ ۸٫۲۵۰٫۰۰۰
JAYAKARTA BALI HOTEL
چهار ستاره
۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۴٫۸۹۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۴۰٫۰۰۰ ۹٫۲۹۰٫۰۰۰
KUTA PARADISO ۱۲٫۲۷۰٫۰۰۰ ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۸٫۹۵۰٫۰۰۰
The Anvaya Beach Resort Bali
پنج ستاره
۱۳٫۲۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۸٫۰۵۰٫۰۰۰
BALI RANI
چهار ستاره
۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۲۸۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۰۵٫۰۰۰
DISCOVERY KARTIKA ۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۸۸۰٫۰۰۰ ۹٫۷۷۰٫۰۰۰
BALI BREEZ
چهار ستاره
۱۳٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۱۱۰٫۰۰۰ -۸٫۹۰۰٫۰۰۰
HILTON ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ۱۱٫۵۸۰٫۰۰۰ ۸٫۵۴۰٫۰۰۰
AYODYA
پنج ستاره
۱۴٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ ۸٫۱۹۰٫۰۰۰
GRAND HYAT
پنج ستاره
۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۲۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۱۰٫۰۰۰ ۸٫۱۷۰٫۰۰۰
SOFITEL
پنج ستاره
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۶۱۰٫۰۰۰ ۹٫۵۹۰٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است