آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور مالزی و سنگاپور

تور مالزی و سنگاپور –  7 شب و 8 روز

تاریخ رفت: 6، 7، 8، 9، 10 و 11 مهر

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
EXPRESS
PACIFIC
چهار ستاره
FRAGRANCE
سه ستاره
7180000899000051100003640000
PACIFIC EXPRESS


FRAGRANCE HOTEL IMPERIAL
چهار ستاره
7540000970000054700003770000
Slka Maytower
FRAGRANCE
سه ستاره
7580000980000055100003780000
Slka Maytower

OXFORD
سه ستاره
77500001014000056800003860000
OAKWOOD RESIDENCE

OXFORD
سه ستاره
79500001053000058800003930000
Cosmo
سه ستاره
PARC Sovereign
چهار ستاره
805000010880000-3870000
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
سه ستاره
PARC Sovereign
چهار ستاره
82400001111000061700004050000
Holiday Inn Express Klcc
سه ستاره
CHANCELLOR
AT ORCHARD
سه ستاره
83600001148000063100004140000
ROYAL
پنج ستاره
ROYAL AT NEWTON SINGAPOREچهار ستاره
85400001171000064700004170000
TAMU
پنج ستاره
GRAND CENTRALچهار ستاره
861000011860000-4230000
SUNWAY PUTRA
چهار ستاره
ROYAL AT QUEENS
چهار ستاره
86100001186000065400004200000
TAMU
پنج ستاره
CHANCELLOR AT ORCHARDچهار ستاره
862000011860000-4230000
CORUS
چهار ستاره
BOSS SINGAPORE
چهار ستاره
88200001224000067400004280000
CORUS
چهار ستاره
COPTHOME KINGS
چهار ستاره
89000001244000068300004320000
IMPIANA
چهار ستاره
FURAMA
RIVERFRONT
چهار ستارهچهار ستاره
89400001251000067800004330000
CORUS
چهار ستاره
ORCHARD PARADE
چهار ستاره
93000001324000072300004470000
IMPIANA
چهار ستاره
ORCHARD
PARADE
چهار ستاره
93500001333000072800004500000
ROYALE
CHULAN
پنج ستاره
ORCHARD
PARADE
چهار ستاره
94200001348000073500004520000
CORUS
چهار ستاره
CONCORDE
چهار ستاره
96700001396000076000004620000
IMPIANA
چهار ستاره
CONCORDE
چهار ستاره
97100001406000076400004640000
ROYALE
CHULAN
پنج ستاره
CONCORDE
چهار ستاره
98600001435000077900004690000
FRASER
RESIDENCE
پنج ستاره
GRAND
COPTHORNE
پنج ستاره
101300001488000080600004800000
GRAND MILLENNIUM
پنج ستاره
ORCHARD
پنج ستاره
103400001532000082700004890000
ROYALE
CHULAN
پنج ستاره
GRAND COPTHORNE
چهار ستاره
103700001528000083000004820000
InterContinental
پنج ستاره
SHERATON
TOWERS
پنج ستاره
111700001696000091000005220000
SHERATON
IMPERIAL
پنج ستاره
SHERATON
TOWERS
پنج ستاره
111700001696000091000005220000
GRAND MILLENNIUM
پنج ستاره
SHERATON TOWERS
پنج ستاره
112400001703000091700005170000

دیدگاه ها بسته شده است