آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور مسکو سنت پترزبورگ

تور مسکو – سنت پترزبورگ

کشور روسیه – 7 شب و 8 روز

تاریخ رفت: 29 شهریور

هواپیمایی: نورتویندز

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
ART FAMILY MOSCOW
okhtlnskaya
9.395.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا12.295.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا8.795.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
ART FAMILY MOSCOW
ART NUVO PALACE
سه ستاره
9.495.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا12.375.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا8.875.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
SUNFLOWER
ART NUVO PALACE
چهار ستاره
9.695.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا12.495.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا8.925.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
CITY HOTEL1905
MOSCOW
IMPERIAL ART
سه ستاره
9.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا12.795.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا9.195.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
CROWNE PLAZA TRETYAKOVSKAYA

IMPERIAL ART
چهار ستاره

10.495.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا13.645.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا9.075.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
CITY HOTEL1905
MOSCOW
LAHTA PLAZA
سه ستاره
10.945.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا14.845.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا9.745.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
AZIMUT OLYMPICB.B

LAHTA PLAZAB
سه ستاره
11.495.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا15.845.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا9.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
RADISSON BLU OLYMPLYSKIY

LAHTA PLAZA
11.945.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا16.675.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا10.245.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا
SWISS

THE STATE HERMITAGE
پنج ستاره
THE STATE HERMITAGE
پنج ستاره
14.495.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا21.045.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا11.225.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا4.995.000 تومان + ۹۵ دلار آمریکا

دیدگاه ها بسته شده است