آژانس هواپیمایی ملیکاسیرآژانس هواپیمایی ملیکاسیر
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

تور کوالالامپور پنانگ

تور کوالالامپور – پنانگ – 7 شب و 8 روز

تاریخ رفت: 24، 28، 30  شهریور و 7، 8، 10، 11 مهر

هتلهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
WIRA
CAPTHORNE ORCHID
۶٫۰۷۰٫۰۰۰ ۷٫۶۲۰٫۰۰۰ ۵٫۱۷۰٫۰۰۰ ۴٫۲۵۰٫۰۰۰
PACIFIC EXPRESS
COPTHORN ORCHID
۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۸٫۰۱۰٫۰۰۰ ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ ۴٫۲۹۰٫۰۰۰
COSMO
COPTHORN ORCHID
۶٫۵۱۰٫۰۰۰ ۸٫۲۱۰٫۰۰۰ ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴٫۳۲۰٫۰۰۰
PACIFIC EXPRESS
FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH
۶٫۵۶۰٫۰۰۰ ۸٫۳۱۰٫۰۰۰ ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ ۴٫۳۵۰٫۰۰۰
HOLIDAY INN
COPTHPRNE ORCHID
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ ۸٫۷۱۰٫۰۰۰ ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ ۴٫۴۲۰٫۰۰۰
MERCURE
HOLIDAY INN
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ ۹٫۷۸۰٫۰۰۰ ۶٫۱۶۰٫۰۰۰ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰
PACIFIC REGENCY
HOLIDAY INN PENANG
۷٫۳۱۰٫۰۰۰ ۹٫۷۸۰٫۰۰۰ ۶٫۱۶۰٫۰۰۰ ۴٫۶۵۰٫۰۰۰
IMPIANA
HOLIDAY INN PENANG
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ ۹٫۹۸۰٫۰۰۰ ۶٫۲۶۰٫۰۰۰ ۴٫۶۹۰٫۰۰۰
FRASER RESIDENCE
HOLIDAY INN PENANG
۷٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۰٫۱۸۰٫۰۰۰ ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ ۴٫۷۲۰٫۰۰۰
IMPIANA
EVERGREEN LAUREL
۷٫۷۴۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۶۰٫۰۰۰ ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۲۰٫۰۰۰
IMPIANA
GOLDEN SANDS BY SHANGRI LA
۷٫۸۸۰٫۰۰۰ ۱۰٫۹۶۰٫۰۰۰ ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۴٫۸۷۰٫۰۰۰
RENAISSANCE
EVERGREEN LAUREL
۸٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۲٫۳۲۰٫۰۰۰ ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
FRASER RESIDENCE
GOLDEN SANDS BY SHANGRI LA
۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
GRAND MILLENNIUM KUALALUMPUR
PARKROYAL PENANG
۸٫۸۵۰٫۰۰۰ ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ ۵٫۳۵۰٫۰۰۰

دیدگاه ها بسته شده است