استان مازندران

استان عباس آباد بهشهر

بطور کلی ناحیه جنوبی دریای مازندران از گذشته بسیار دور از اهمیت سیاسی، تاریخی و نظامی فوق العاده ای برخوردار بوده است. بررسی و کاوشهائی که در سواحل دریای خزر در مکانهایی مانند سابقه غارهای هوتو وکمربند (درنزدیکی  بهشهر) انجام گرفته است. قدمت این ناحیه را به دوره غارنشینی و تقریباً ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به ثبت رسانده است.

تمدن قبل و بعد از تاریخ تحقیقات دیگرمؤید آن است که در  ادوار باستانی این منطقه یکی از حوزه های مهم ایران بوده است.

رستوران عباس آباد بهشهر با ظرفیت ۳۰۰ نفر با دارابودن یکواحد ویلا همچنین در اختیارداشتن کادری مجرب پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری می  باشد.

آدرس:

بهشهر، تپه عباس آباد، رستوران جهانگردی