سفارت فرانسه

ساعات و روزهای کاری بخش کنسولی سفارت فرانسه

اتباع فرانسوی:

دوشنبه تا پنج شنبه 8:30 الی 12:00 ، بداز ظهر ها با هماهنگی قبلی

امور مربوط به ویزا:

تحویل مدارک فقط صبح ها، یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 11:30

تحویل گذرنامه فقط بدازظهرها، یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 15:00

روز های تعطیل سفارت در سال 1396-1395

نشانى: خيابان نوفل ‌لو‌شاتو، پلاك 66، تهران، منطقه پستى ١١٣٤٨ تلفن: 00 40 09 64 (21 98 00)