استان مازندران

مجتمع جهانگردی خزرشهر

مابین شهرهای فریدونکار و بابلسر، خزرشهر از اولین شهرک هایی است که در حاشیه دریای خزر پس از شهرک دریاکنار پیش از انقلاب ساخته شده است. پس از افتتاح جاده هراز در اوایل دهه چهل شمسی با توجه به نزدیکی استان مازندران به تهران، شهرک خزرشهر در نزدیکی بابلسر و در ساحل دریای خزر تأسیس شد.

این هتل دارای ۱۷ ویلای ویژه شش تخته، یکویلای معمولی شش تخته، ویلای ویژه چهار تخته، ویلای معمولی چهار تخته و ۸ ویلای شش تخته سوپرویژه می باشد.

آدرس:

بابلسر، کیلومتر ۶ جاده بابلسر به فریدونکنار، خزرشهر جنوبی